Transportföretag - Transporter Stockholm

Västberga Åkeri bedriver daglig distribution i Storstockholm och Västmanland. Från Västerås i väst till Sandhamn i öst, och från Trosa i syd till Uppsala i norr. Alla fraktsedlar scannas och är sökbara via företagets hemsida. Komplett med underskrift och stämplad med chaufförens namn.

I Västerås tar systerföretaget AA Logistik över för vidare distribution i Mälardalen. Området sträcker sig från Arboga i väster till Enköping i öster, Hedemora i norr och Eskilstuna i söder. AA Logistik utför alla typer av lagerhantering, godsmottagning, packning av gods samt transporttjänster. Företaget har runt femtio anställda, varav cirka trettio sysslar med transporter samt tjugotalet med godshantering och lager.

Västberga Åkeris verksamhet vilar på tre pelare. Man är lokal distributör specialiserad på Stockholm. Företaget har en separat avdelning för tung distribution. Här finns lagerverksamhet för såväl längre lagring som kortare mellanlagring.