Historik

Mer än 30 år i branschen och företagets framgångshistoria talar sitt tydliga språk. Västberga Åkeri är ett komplett företag som anammar den moderna tekniken. Inför framtiden kommer man satsa allt mer på distribution kvällstid samt kombitrafik – plus allt annat som kunderna önskar och har behov av.

Västberga Åkeri AB bildades 1985. Företaget har utvecklats genom egen tillväxt samt genom förvärv av olika lokala åkerier, bl a Lemnells Express med flera.

Verksamheten bestod ursprungligen av lokaltrafik för ASG i Stockholm. Under mitten av 90 talet startades fjärrtrafik och beställningstrafik. De senaste åren har en omfattande verksamhet med lagring och distribution byggts upp.

2017 flyttade hela verksamheten till nya lokaler och förfogar numera över en terminal på 1200 kvm och ett lager på 8000 kvm där all distributions- och lagringsverksamhet är lokaliserad.

Under de senaste åren har vi specialiserat oss på att vara en neutral distributör i Stockholm och utför distribution för ett stort antal speditörer samt för enskilda åkerier och varuägande kunder.

Transportverksamheten koncentreras på, lokal distribution i egen regi, beställningstrafik med ett stort inslag av containertransporter samt specialtransporter t ex flasktransporter för AGA. Vilket är ett led i att långsiktigt stärka företagets position på marknaden, samt kunna möta kundernas ökade krav på kvalitet, miljöhänsyn och produktivitet.

Vi har även en omfattande logistikverksamhet.