Miljöpolicy

Miljömedvetenhet leder till lönsamhet

Att ständigt hålla miljöaspekterna på agendan leder till ökad lönsamhet. Som åkeri har man en stor negativ effekt på miljön men genom att vidta olika åtgärder kan såväl åkeriets negativa miljöpåverkan minskas samt lönsamheten ökas.

 

Passiv körstil

Västberga Åkeri fokuserar kontinuerligt på att minimera antalet trafikrelaterade incidenter genom att:


- Ständigt föra en dialog med åkeriets chaufförer om hur många incidenter vi är inblandade i och hur dessa kan minimeras genom att köra mer passivt. En passiv körstil generar lägre dieselförbrukning och därmed minskade utsläpp
- Med hjälp av extern part följs åkeriets incidenter upp och kurser och andra åtgärder såsom utbildningar vidtas för att minimera skadorna och implementera en passiv körstil hos åkeriets chaufförer vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan


Gällande lagstiftning

Västberga Åkeri skall följa gällande lagstiftning rörande euroklassning på motorer för trafik inom miljözon i Stockholm och även i övrigt följa gällande lagstiftning

 

Alternativa drivmedel

Västberga Åkeri skall, när det är tillämpligt, alltid överväga att vid ny-/reinvestering införskaffa fordon med alternativa drivmedel


Däck

Åkeriet har en utarbetad plan för att använda rätt typ av däck och med rätt lufttryck för att säkerställa att bränsleförbrukningen blir så låg som möjligt


Konkurrensfördel

Genom att alltid arbeta med miljön på agendan så skapar åkeriet en konkurrensfördel då miljö ständigt är i fokus när transportupphandlingar genomförs. Men även dådet finns stora kostnadsbesparingar att göra genom besparing av såväl drivmedel som andra förslitningsartiklar.