Kvalitet, Miljö & Trafiksäkerhet

För att kunna erbjuda hög kvalitet till våra kunder krävs att våra medarbetare mår bra. Därför har vi ett omfattande kvalitets, miljö och trafiksäkerhetsarbete.

- 13 december 2007 certifierade vi vårt kvalitet, miljö och trafiksäkerhetsarbete.

- Västberga åkeri är idag certifierade av Sveriges Åkeriföretags certifikat för kvalitet 9001:2000 samt miljö 14001 vilka är Sveriges mest använda certifikat inom åkerinäringen. 

- Att säkerställa kvaliteten för våra kunder är mycket viktigt för oss. Därför är vi kvalitetcertifierade enligt ISO 9001:2000


- Vi arbetar med lastbilar som har inverkan på vår miljö. Vi arbetar därför aktivt för att minska utsläpp i vår miljö. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.