Lager och logistik i Stockholm 

Vi erbjuder flexibla lösningar med både fasta och rörliga lagerutrymmen i Stockholm. Vi är måna om att du som kund ska få den lagringslösning som passar er bäst. 

Västberga Åkeri är ofta en centralt integrerad del i våra kunders verksamhet, därför har vi fokus på att arbeta nära våra kunder. Vi ligger nära våra kunders lager med vår logistikverksamhet och är därför det självklara valet. Vi levererar stark logistik genom egen trafik och egna lagerlokaler. 

Vi kan logistik 


Företag som väljer oss som samarbetspartner när det gäller logistik ska känna sig trygga med det valet. När ert företag behöver anpassade logistiklösningar så är vi ett komplett logistik- och åkeriföretag med bästa läge i Stockholm. Vi jobbar i en region med mycket stark tillväxt vilket ställer krav på oss att ligga nära våra kunder och hjälpa dem när de växer. Vår logistik och distribution håller mycket hög nivå och en del av förklaringen är att vi kontrollerar vår del i kedjan. Vi har egen terminal och merparten av chaufförer och fordon är våra egna. 

Lagringskapacitet 


Vi har lager med en lagringskapacitet på ca 15 000 kvm. Utöver de lagerlokaler vi har i Stockholm så erbjuder vi även lagring i Västerås. Vi har ett nära samarbete med vårt dotterbolag AA Logistik i Västerås och de har kapacitet för både stora och små uppdrag. Med ytor om 10 000 kvm varmlager samt 1000 kvm kallager som sväljer stora mängder gods. I vårt automatiserade höglager har vi dessutom ca 10 000 pallplatser att tillgå. Vi erbjuder tjänster som lagring, plock och pack samt distribution. Vi hjälper dig med supply chain management, väljer man oss väljer man lokalkunskap och än mer erfarenhet av regionen. 

Trygghet är viktigt i valet av logistikleverantör. Därför har vi medarbetare som kan vara både bollplank och hjälpa dig när du växer. 

Lagerlokaler 


Vi har möjlighet till lagring med hög säkerhet och vi erbjuder flexibla lösningar med både fasta och rörliga lagerytor. Lagring är självklart en central del i mångas verksamhet och vi jobbar därför tätt med våra kunder för att möta alla utmaningar som kunden kan ställas inför. Våra lagerlokaler är strategiskt placerade för att kunna leverera snabbt och med hög tillförlitlighet. 

Våra lager är anpassade för företag i Stockholm 


Med vår kompetens så kan vi anpassa oss så att ert företag får den bästa lagringslösningen. Vi har rätt lösning för er och vi har lediga ytor för lagring. – Är du intresserad av lagring hos oss kontakta Lagerchef Torbjörn Meyerhoff så kan han berätta mer om vårt erbjudande.

Ring oss på 08-517 609 00 så hjälper vi dig hela vägen.