Godssökning

För Track & Trace, d v s spåra och se status på gods använd denna länk:
http://tt.vastbergaakeri.se/customer/tt/


För kvittenssökning (signerad fraktsedel) använd länken nedan:
http://access.sadata.se/sync/vberga/login.php